Obchodní podmínky

Základní pojmy

 1. Provozovatelem se rozumí: Beneš & Michl s.r.o., IČ: 28046324, Masarykova 91, 31200 Plzeň (dále jen "provozovatel").
 2. Projektem se rozumí internetový projekt Český-Grafik.cz (dále jen "projekt").
 3. Uživatel je jednotlivec, či firma, navštěvující projekt (dále jen "uživatel").

Obecně

 1. Projekt slouží pro uživatele.
 2. Projekt umožňuje uživatelům registraci a pridání svých prací.
 3. Projekt umožňuje uživatelům vyhledávat práce ostatních uživatelů.

Cena

 1. Registrace do projektu je zdarma.
 2. Uživatel má možnost zdarma prezentovat 5 prací každého druhu.

Práva uživatele

 1. Uživatel svou úspěšnou registrací souhlasí s těmito obchodními pomínkami.
 2. Uživatel může své práce spravovat.
 3. Uživatel přídáním své práce sděluje, že je autorem práce a je oprávněn práci zveřejnit.
 4. Uživatel může svou registraci kdykoli zrušit a to zasláním emailu na adresu provozovatele.
 5. Uživatel bere na vědomí a poskytuje Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na dobu až do odvolání tohoto souhlasu. Veškeré poskytnuté osobní údaje mohou být použité na marketingové aktivity Provozovatele popř. dalších subjektů prostředky elektronické komunikace a jinými možnými komunikačními způsoby na kontakty uživatele.

Práva provozovatele

 1. Provozovatel může registrovaným uživatelům zasílat emaily, či dopisy.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo práce a údaje o uživatelích upravovat.

Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2011.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo služby Projektu měnit, upravovat, či úplně zrušit.
 3. Provozovatel může tyto podmínky kdykoli aktualizovat a měnit.
 4. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti Projektu.